Zákaznická karta

VÝHODY ZÁKAZNICKÉ KARTY – NOVÁ LÉKÁRNA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

  • Vystavení zákaznické karty je na požádání a zcela ZDARMA.
  • Zákaznická karta Vás k ničemu nezavazuje a je zcela na Vás, zda budete jejich výhod využívat.
  • Lze ji využít při jakémkoliv nákupu v Nové lékárně, 1. máje 180, Moravské Budějovice a Nové lékárna – OOVL Blížkovice, Blížkovice 131, okr. Znojmo.
  • Prostřednictvím Vaší Zákaznické karty můžete sbírat bonusové body, které dále uplatníte ve formě slev na naše zboží.
  • Možnost využití převodu bodů na jinou Zákaznickou kartu (např. v rámci rodiny)
  • Na Zákaznickou kartu lze uplatnit slevu 3% na veškerý volně prodejný sortiment.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

  • Klient při vstupu do programu ZÁKAZNICKÁ KARTA – NOVÁ LÉKÁRNA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE dává souhlas s poskytnutím svých osobních údajů a se všeobecnými pravidly programu (viz. níže).
  • NOVÁ LÉKÁRNA MB s.r.o. jako organizátor programu se zavazuje s těmito osobními údaji nakládat dle příslušných právních předpisů a neposkytovat je žádné třetí straně.
  • Pokud klientskou kartu ztratíte, stačí při další příležitosti požádat v Nové lékárně, 1. máje 180, Moravské Budějovice o zablokování staré klientské karty. ZDARMA Vám vydáme klientskou kartu novou.
  • Pokud nemáte nadále zájem využívat výhody ZÁKAZNICKÉ KARTY – NOVÁ LÉKÁRNA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, písemně požádat o vyřazení z databáze, a to elektronicky na adrese nova.lekarna.mb@seznam.cz nebo přímo v Nové lékárně.

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PROGRAMU „ZÁKAZNICKÁ KARTA – NOVÁ LÉKÁRNA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE“

Zákaznickou kartu lze zřídit na požádání pro osoby starší 18-ti let vyplněním příslušného formuláře. V případě nezletilých osob za ně zřizují zákaznickou kartu rodiče ev. zákonný zástupce. Ve formuláři zákazník uvádí své jméno, adresu bydliště, telefonní číslo ev. e-mail, a uděluje souhlas s poskytnutím svých osobních údajů k níže uvedeným účelům a s pravidly programu Zákaznická karta – Nová lékárna Moravské Budějovice. Zřizovatelem zákaznické karty je Nová lékárna M.B. s.r.o.

Zpracovatelem osobních údajů je Nová lékárna MB s.r.o.. Osobní údaje slouží k identifikaci osoby vlastnící zákaznickou kartu v případě jejího nepředložení (jméno a bydliště), ke kontaktování osoby v případě objednávky (tel., e-mail – tyto údaje jsou nepovinné).

Vyplněním formuláře se zákazníkovi zakládá v Nové lékárně Moravské Budějovice zákaznická (léková) karta, na kterou jsou mu zaznamenávány nákupy, které uskuteční na svoji zákaznickou kartu.

Informace, které jsou uvedeny v zákaznické (lékové) kartě jsou považovány za osobní údaj a bez souhlasu zákazníka, kterému je léková karta vedena, nesmějí být poskytovány žádné třetí straně.

Zákaznická karta je vystavena vždy na konkrétního zákazníka. Její zřízení i vedení je zdarma. Zákaznickou kartu lze uplatnit v Nové lékárně, 1. Máje 180, Moravské Budějovice a Nové lékárně – OOVL Blížkovice, Blížkovice 131, okr. Znojmo.

Nákupy, které se na ni uskuteční jsou bonusovány. Za každých 100,-Kč hodnoty nákupu se zákazníkoví na jeho zákaznickou kartu připočítává 1 bonusový bod. Jeho finanční hodnota je 0,70Kč.

Do hodnoty nákupu se započítává celá cena volně prodejného sortimentu (kromě náhrady mateřského mléka pro děti od narození a sortimentu, na který nelze uplatnit obchodní přirážku).

Platnost bonusových bodů je neomezená. Minimální hranice pro uplatnění bonusových bodů je 50 bodů. Bonusové body lze uplatnit na nákup volně prodejného sortimentu.

Bonusové body lze převádět i na jinou zákaznickou kartu a to vždy po písemném souhlasu majitelů dotčených zákaznických karet (u nezletilých dětí uděluje souhlas rodič nebo zákonný zástupce).

Na Zákaznickou kartu lze uplatnit slevu 3% na jakýkoliv volně prodejný sortiment.

Využití 3% slevy a bonusových bodů nelze uplatnit v rámci jedné transakce. Slevu nelze kombinovat s jiným typem slev či bonusů.

V případě ztráty zákaznické karty je nutné neprodleně kontaktovat Novou lékárnu Moravské Budějovice – tel.: 568 420 100. Karta bude zablokována proti případnému zneužití, bonusové body budou převedeny na kartu novou.

Slevu na zákaznickou kartu nelze uplatnit při platbě poukázkami Sodexo, Edenred, UP, Benefit.

Využívání zákaznické karty zákazníkem je zcela dobrovolné, zákaznická karta jej k ničemu nezavazuje. V případě, že zákazník bude chtít svoji zákaznickou kartu zrušit, provede tak písemně. Karta bude zničena a údaje na ní znehodnoceny.

V případě dotazů kontaktujte: Nová lékárna, 1. Máje 180, Moravské Budějovice, tel.: 568 420 100

Organizátor programu NOVÁ LÉKÁRNA MB s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu pravidel programu „Zákaznická karta – Nová lékárna Moravské Budějovice“. Nevyžádá-li si klient zrušení registrace, má se za to, že s doplněnými pravidly souhlasí .

Tato pravidla jsou platná od 1. 1.2015 a mění předchozí ustanovení.

 

 

VZOR PŘIHLÁŠKY DO PROGRAMU ZÁKAZNICKÁ KARTA

ZÁKAZNICKÁ KARTA -NOVÁ LÉKÁRNA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

PROSÍME, VYPLŇTE TENTO FORMULÁŘ

Jméno:

Příjmení:

Bydliště:

Telefon*:

E-mail*:

* – nepovinný údaj

 


Souhlasím s poskytnutím osobních údajů pro účely identifikace       Souhlasím s poskytování osobních údajů pro účely kontaktování      Souhlasím s  pravidly programu ZÁKAZNICKÁ KARTA – NOVÁ LÉKÁRNA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Podpis:

Datum: